Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
the-lapis-lazuli
17:42
7238 e6c3 500
Reposted frompiehus piehus viayoann yoann
17:19
7836 25ec 500
Reposted fromartlover artlover viadjLangley djLangley
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
the-lapis-lazuli
17:16
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
the-lapis-lazuli
17:15
5075 78e4 500
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viamyszkaminnie myszkaminnie
the-lapis-lazuli
19:35
8912 a574 500
Reposted fromLaColie LaColie vianettle-carrier nettle-carrier
the-lapis-lazuli
19:26
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaiblameyou iblameyou
15:49
9055 853d 500
Reposted fromerial erial viaolalaa olalaa
the-lapis-lazuli
13:41
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
the-lapis-lazuli
13:34
4546 2ca6
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
13:30
9911 35ea 500
Reposted fromboli boli viakompleksdziury kompleksdziury
the-lapis-lazuli
18:09
4935 79b6
Reposted fromwagabunda wagabunda viakompleksdziury kompleksdziury
the-lapis-lazuli
09:16
5282 7707 500
Reposted fromthetemple thetemple viaepidemic epidemic
the-lapis-lazuli
09:13
3557 45cb 500
Reposted fromsosna sosna viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
09:13
9489 c2e5 500
Reposted fromhagis hagis viafajnychnielubie fajnychnielubie
the-lapis-lazuli
09:12
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"
the-lapis-lazuli
09:10
Dlaczego z całej tej intensywności mojej, od której można zwariować nic nie wynika?
— "Dziennik" Sławomir Mrożek
Reposted fromQcon Qcon viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
09:06
5525 4450 500
Reposted fromlaters laters viabzdura bzdura
the-lapis-lazuli
17:46
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viaindiferencia indiferencia
the-lapis-lazuli
17:32
the-lapis-lazuli
14:38
8940 902e 500
Reposted fromteijakool teijakool viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...