Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
the-lapis-lazuli
13:41
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
the-lapis-lazuli
13:34
4546 2ca6
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
13:30
9911 35ea 500
Reposted fromboli boli viakompleksdziury kompleksdziury
the-lapis-lazuli
18:09
4935 79b6
Reposted fromwagabunda wagabunda viakompleksdziury kompleksdziury
the-lapis-lazuli
09:16
5282 7707 500
Reposted fromthetemple thetemple viaepidemic epidemic
the-lapis-lazuli
09:13
3557 45cb 500
Reposted fromsosna sosna viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
09:13
9489 c2e5 500
Reposted fromhagis hagis viafajnychnielubie fajnychnielubie
the-lapis-lazuli
09:12
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"
the-lapis-lazuli
09:10
Dlaczego z całej tej intensywności mojej, od której można zwariować nic nie wynika?
— "Dziennik" Sławomir Mrożek
Reposted fromQcon Qcon viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
09:06
5525 4450 500
Reposted fromlaters laters viabzdura bzdura
the-lapis-lazuli
17:46
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viaindiferencia indiferencia
the-lapis-lazuli
17:32
the-lapis-lazuli
14:38
8940 902e 500
Reposted fromteijakool teijakool viawszystkodupa wszystkodupa
the-lapis-lazuli
14:34
9104 dbc9 500
Reposted fromstroschek stroschek viawszystkodupa wszystkodupa
the-lapis-lazuli
14:33
9210 1be6 500
the-lapis-lazuli
20:22
1107 d3ba 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
20:20
1711 64bf 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
20:18
0696 7a9c 500
via Depresja na wesoło.
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
20:15
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
20:13
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl