Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
the-lapis-lazuli
21:37

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaiblameyou iblameyou
19:09
1373 0039 500

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

the-lapis-lazuli
19:02
2916 73ab
Reposted fromdreamadream dreamadream viaolalaa olalaa
the-lapis-lazuli
18:56
8829 831f
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
14:12
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
the-lapis-lazuli
23:49
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
23:48
the-lapis-lazuli
23:47
23:38
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
the-lapis-lazuli
19:50
O nikim źle nie myślę- wszystkich kocham i wszystkich mi żal.
— Wojna i pokój, Lew Tołstoj
Reposted bySkydelanpuhohmydeerkatieeee
the-lapis-lazuli
19:47
Za nic w świecie nie oddałbym rozkoszy mojej udręki.
— Rzecz o mych smutnych dziwkach, Gabriel García Márquez
Reposted byirmelinmiimicallitwhatyouwantlaparisienneSy5espererxannabellefreewayfinatkapsychojunkiecontrapalabralottibluebellOnly2youDreamsMayCome
the-lapis-lazuli
19:31
6042 428a
the-lapis-lazuli
19:31
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
19:30
5125 236f 500
Reposted fromposzum poszum viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
18:09
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
18:07
the-lapis-lazuli
18:05
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
18:05
2990 d356
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
the-lapis-lazuli
17:58
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacholera cholera
the-lapis-lazuli
17:57
0879 5f5e
Léon
Jean Reno & Natalie Portman
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl