Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:53
3850 4ff1 500
Reposted frommistyfalcon mistyfalcon viaBloodMoon BloodMoon
the-lapis-lazuli
21:41
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viaBloodMoon BloodMoon
the-lapis-lazuli
21:37

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
19:12
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
19:09
1373 0039 500

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

the-lapis-lazuli
19:02
2916 73ab
Reposted fromdreamadream dreamadream viaolalaa olalaa
the-lapis-lazuli
18:56
8829 831f
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
14:12
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
the-lapis-lazuli
23:50
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
the-lapis-lazuli
23:49
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
23:48
the-lapis-lazuli
23:47
23:38
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
the-lapis-lazuli
19:50
O nikim źle nie myślę- wszystkich kocham i wszystkich mi żal.
— Wojna i pokój, Lew Tołstoj
Reposted bySkydelanpuhohmydeerkatieeee
the-lapis-lazuli
19:47
Za nic w świecie nie oddałbym rozkoszy mojej udręki.
— Rzecz o mych smutnych dziwkach, Gabriel García Márquez
Reposted byfinatka finatka
the-lapis-lazuli
19:45
Unosiłem się pomiędzy błędnymi chmurami i rozmawiałem z samym sobą przed lustrem, łudząc się, że wreszcie odkryję, kim naprawdę jestem.
— Rzecz o mych smutnych dziwkach, Gabriel García Márquez
Reposted bySkydelanfinatka
the-lapis-lazuli
19:31
6042 428a
the-lapis-lazuli
19:31
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
19:30
5125 236f 500
Reposted fromposzum poszum viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
18:09
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl